Oferta

Wykonujemy pełny zakres prac geodezyjno kartograficznych związanych z procesom inwestycyjnym: od przygotowania dokumentacji projektowej począwszy, poprzez prowadzenie inwestycji budowlanych, na dokumentacji niezbędnej do odbioru technicznego skończywszy.

W szczególności zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

1/ Geodezyjna obsługa inwestycji:

 • mapy do celów projektowych: analogowe, numeryczne w dowolnym formacie uzgodnionym z zamawiającym,
 • tyczenie budynków, obiektów budowlanych,
 • obsługa geodezyjna budowy,
 • inwentaryzacja powykonawcza

2/ Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

3/ Miernictwo górnicze:

 • mapy powierzchni obszarów oraz terenów górniczych,
 • mapy podstawowe wyrobisk górniczych,
 • prognozy wpływów eksploatacji górniczej,
 • badanie odkształceń i przemieszczeń ( linie obserwacyjne, niwelacja precyzyjna),
 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • przekroje i profile wyrobisk eksploatacyjnych

4/ Pozostałe prace:

 • pomiary do budowy numerycznego modelu terenu,
 • pomiary geometrii konstrukcji,
 • pomiary pionowości wysokich obiektów,
 • przekroje i profile tras,
 • mapy kolejowe.